Kun je virtual reality (VR) en augmented reality (AR) inzetten om empathie en begrip te ontwikkelen?  In deze tweede blog over het Sign of Times #13 event in Amsterdamse Pakhuis de Zwijger (23 november 2016) aandacht voor het Mixed Reality (MR) project A Breathtaking Journey van Martijn Kors over virtual empathy voor vluchtelingen en de vluchtelingencrisis vanuit een heel ander perspectief. Martijn Kors is promovendus Persuasive games aan de TU Eindhoven.

Mixed Reality

Je zit als oorlogsvluchteling verstopt in een vrachtwagen. Je kunt je bijna niet bewegen. Frisse lucht ontbreekt. Een zware reis brengt je naar een hopelijk veiliger onbekende bestemming. Tijdens de reis maak je onaangename gebeurtenissen mee. Al je zintuigen staan op scherp, terwijl je niets anders kunt doen dan afwachten achterin de vrachtauto. Je ziet en hoort niet alleen. Je ruikt zelfs de mandarijnen waartussen je verstopt zit. Je ondergaat de sensatie wanneer in die virtuele wereld van een schuddende vrachtwagen de mandarijnen daadwerkelijk op je hoofd vallen . Je voelt met je handen het hout van de kisten waartussen je verstopt zit.

 

Video: Mixed Realirty – Je ziet virtueel mandarijnen op je hoofd vallen. Maar je voelt en ruikt ze echt.

Met een VR-bril op bevind jij je in een installatie van het Mixed Reality (MR) project A breathtaking journey. En ervaar je het vluchtelingenvraagstuk vanuit een heel ander perspectief. De MR-installatie is ontworpen door industrieel ontwerpers Martijn Kors en Cas Ketel binnen het onderzoeksproject ‘Persuasive Gaming’(NWO Creatieve Industrie) dat wordt geleid door prof. dr. Joost Raessens(focusgebied Game Research).

MR, ofwel hybride reality, zijn projecten waarin VR en de werkelijke wereld met elkaar worden gemixt. In een gecreëerde virtuele wereld worden fysieke objecten en omstandigheden toegevoegd. De storyline van het
MR-project van Martijn Kors is geconstrueerd op basis van waargebeurde verhalen van vluchtelingen. Amnesty International is een van de samenwerkingspartners in dit onderzoek.

Opwekken van empathie

Martijn Kors onderzoekt via A breathtaking journey de effectiviteit van games met een persuasief doel zoals het opwekken van empathie. Met opgedane inzichten kan de theorievorming over persuasiviteit verrijkt worden:

“Wij kunnen met de MR-installatie complexe emoties stimuleren en de affectieve empathie naar vluchtelingen beïnvloeden. Deelnemers ervaren een diepe betrokkenheid. De deelnemers zijn ook geneigd om op zichzelf te reflecteren omdat ze tijdens het experiment op zichzelf zijn.”

 

Video: Deelnemers ervaren door Mixed Reality meer empathie voor vluchtelingen.

De MR-installatie wordt tijdens een experiment neergezet op grote publieke events. Daarmee zijn inmiddels 500 deelnemers bereikt. De deelnemers gaan het experiment in met zo min mogelijk voorinformatie. Ze weten niet meer van vluchtelingen dan wat ze normaliter aan nieuws via de media voorgeschoteld krijgen. In een vervolgonderzoek gaat Martijn Kors kijken naar verschillen in effecten tussen deelnemers die veel of weinig ervaring hebben met VR.

Hoewel Martijn Kors gelooft in de mogelijkheden van MR, blijft hij kritisch: “Ik maak me ook zorgen over de schadelijke effecten van VR bij gebruikers in de toekomst. We moeten geen systemen creëren die schade kunnen veroorzaken.”

Lees ook…

De eerste blog Virtuele empathy bij kids over het Sign of Times #13 event in Amsterdamse Pakhuis de Zwijger.
De derde blog VR & AR in het medisch onderwijs en in het bedrijfsleven over het Sign of Times #13 event in Amsterdamse Pakhuis de Zwijger).